Blog

Czym są horyzontalne przewierty?

W ostatnich latach w Polsce coraz częściej można spotkać się z koniecznością wykorzystania techniki horyzontalnych przewiertów. Jest to metoda stosowana w różnych dziedzinach, takich jak budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych czy gazowych. Technologia horyzontalnych przewiertów Horyzontalne przewierty to technika stosowana w trakcie prac ziemnych, które polega na wykonywaniu tuneli pod powierzchnią ziemi bez konieczności odkrywki. Tego

Czytaj dalej

Jak wykonuje się przeciski pod drogami?

Wykonanie przecisku pod drogą jest najlepszym ze sposobów na przeprowadzenie kabli, instalacji wodnej czy gazowej bez konieczności tworzenia dużych rozkopów. Dużą zaletą tej metody jest fakt, że wykonując przecisk, nie ma konieczności wybierania gleby – zastosowanie odpowiednich metod powoduje jej ściśnięcie i zagęszczenie, dzięki czemu podłoże staje się jeszcze bardziej stabilne. Pracami związanymi z wykonywaniem przecisków

Czytaj dalej

Jak wykonuje się przyłącza wodno-kanalizacyjne?

Instalacja wodno-kanalizacyjna jest jednym z najważniejszych elementów w każdym domu, który montuje się już na pierwszych etapach budowy. Do jej głównych zadań należy doprowadzanie wody do pomieszczeń oraz odprowadzanie ścieków. Zakres prac podczas przyłączania instalacji wodno – kanalizacyjnej obejmuje zarówno wnętrze budynku, jak i teren zewnętrzny. Odpowiedni projekt oraz wykonanie zapewnią trwałość przyłącza, oraz jego

Czytaj dalej

W jaki sposób są łączone rury w rurociągach?

Najważniejszą cechą, jaką powinien charakteryzować się każdy rurociąg, jest szczelność. Aby móc ją zapewnić, konieczne jest wykorzystanie odpowiednich metod łączenia. Chociaż w teorii wydaje się to dosyć proste, to w praktyce konieczna jest odpowiednia wiedza oraz doświadczenie, a w niektórych przypadkach także odpowiednie uprawnienia. Warto pamiętać, że rury prowadzone są nie tylko w linii prostej,

Czytaj dalej

Jak zbudowana jest sieć wodociągowa?

Zgodnie z definicją sieć wodociągowa jest zespołem urządzeń technicznych oraz przewodów, którego głównym zadaniem jest zaopatrywanie przemysłu oraz jednostek prywatnych w bieżącą wodę. Dostarczana woda powinna mieć odpowiednią jakość, musi być doprowadzana w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Sieć wodociągowa powinna być dostosowana do rodzaju i ilości odbiorców, dlatego też nie zawsze wygląda tak

Czytaj dalej

Czym cechują się rury w kanalizacji sanitarnej?

Kanalizacja sanitarna jest złożonym układem rurociągów, które powinny zostać ułożone ze spadkiem. Są one połączone ze studniami. Rury w kanalizacji sanitarnej mogą być wyprodukowane z różnych materiałów, dostosowanych do wymagań i panujących warunków. Najważniejsze jest, aby rurociągi pozwalały na odprowadzenie ścieków z budynków do oczyszczalni bez zastojów czy przecieków, które mogą negatywnie wpływać na środowisko

Czytaj dalej

Zasady montażu instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna jest jedną z najważniejszych instalacji w budynkach, pozwalającą na bezpieczny transport nieczystości do oczyszczalni czy szamba. W większości domów instalacje kanalizacyjne projektowane są jako grawitacyjne, gdzie ścieki spływają pod własnym ciężarem. Warto pamiętać, że odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja ma znaczący wpływ na jej skuteczność i funkcjonalność.

Czytaj dalej