OPIS USŁUGI

Przyłączenie domu do sieci kanalizacyjnej może trwać kilka miesięcy. Wymaga dopełnienia obowiązujących procedur. Działalność każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w kraju jest regulowana przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a także przepisami prawa miejscowego, jakim są regulaminy świadczenia usług.

Jako doświadczona firma z zakresu zewnętrznych instalacji sanitarnych wspomagamy każdego z klientów wsparciem merytorycznym oraz technicznym z zakresu przyłączenia budynku do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Kompleksowa obsługa poprzez firmę BLK MACHINES oznacza pomoc zarówno przy formalnych aspektach prac, jak i samym wykonawstwie. Usługi związane z realizacją przyłączy wodno-kanalizacyjnych świadczone są w sposób profesjonalny, co zapewnia brak zmartwień dla inwestora.

ZAKRES PRAC

Do zakresu kompleksowej usługi należy:

 • Projekt instalacji sanitarnych
 • Wykonanie zaprojektowanej instalacji
 • Wszelkiego rodzaju prace odtworzeniowe (nawierzchnie brukowe i asfaltowe)
 • Projekt organizacji ruchu
 • Dokumentacja związana z zajęciem pasa drogowego oraz
  umieszczeniem infrastruktur
 • Nadzór nad pracami kierownika ze specjalizacją instalacji sanitarnych w pełnym zakresie
 • Odbiory techniczne na etapie prac zanikowych przez dysponenta sieci

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Na jakim terenie świadczą Państwo swoje usługi?

  Firma BLK MACHINES świadczy usługi z zakresu zewnętrznych instalacji sanitarnych na terenie miasta Opola i całego województwa opolskiego.

 • Ile czasu zajmuje wycena projektu?

  Termin wyceny zależy od wielkości projektu i zajmuje maksymalnie 7 dni roboczych. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, przez co gwarantowana jest najwyższa jakość usług.

 • Jakie dokumenty są wymagane do otrzymania pozwolenia na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego?

  Przyłączenie nieruchomości do wodociągów i kanalizacji to zadanie, które wymaga dopełnienia wielu formalności. Należy złożyć wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Po otrzymaniu warunków przyłączenia należy wykonać projekt budowlany przyłączy wod.-kan. Aby projekt budowlany przyłączy był użyteczny, musi zostać:

  • uzgodniony z zarządcą sieci,
  • uzgodniony z zarządcą drogi bądź właścicielem terenu, na którym będą wykonywane prace.

  Jeżeli przewód kanalizacyjny znajduje się pod ulicą, trzeba przygotować projekt organizacji ruchu.

 • Do kogo zgłosić się w celu wykonania projektu budowlanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego?

  W celu wykonania projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego należy zgłosić się do osoby, która posiada uprawnienia do wykonywania tego typu przyłączy. Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz projektant odwiedzi Państwa nieruchomość w celu sprawdzenia naocznie działki i domu. Do przygotowania projektu wymagana jest aktualna mapa do celów projektowych – jej wykonanie należy zlecić geodecie z uprawnieniami.

 • Co zawiera projekt budowlany przyłącza wodno-kanalizacyjnego?

  Projekt techniczny budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego zawiera część opisową i rysunkową. Do części opisowej należą:

  – opis techniczny,

  – warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji,

  – opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

  – stan prawny nieruchomości oraz stan prawny na trasie projektowanej instalacji,

  – uzgodnienia z właścicielami działek, po których będzie projektowane przyłącze.

   

  Część rysunkowa jest bardzo ważnym elementem projektu. Składają się na nią:

  – mapa zasadnicza z zaznaczoną trasą przyłącza wody,

  – rzut piwnic lub rysunek studni,

  – profil przyłącza wodociągowego,

  – profil przyłącza kanalizacji sanitarnej,

  – inne rysunki związane ze szczegółowością projektu przyłącza.

 • W jaki sposób buduje się przyłącze wodno-kanalizacyjne?

  Pierwszą czynnością rozpoczynającą budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego jest wykonanie wykopu. Miejsce to należy zabezpieczyć, zrobić szalunki, wykopać studzienkę i zamontować przewód kanalizacyjny. Po wykonaniu tych prac trzeba wezwać inspektora technicznego na oględziny. Po zatwierdzeniu prawidłowości wykonania zadania na etapie zanikowym konieczna jest wizyta geodety, który dokona inwentaryzacji instalacji. Musi on zinwentaryzować i nanieść nowo wykonane przyłącze na plan. Następnie można przystąpić do zasypania wykopu. Po dokonanym odbiorze technicznym przedstawiciel wodociągów spisze stan wodomierza. Po podpisaniu umowy na odbiór ścieków i dostarczenie wody właściciel nieruchomości i danego przyłącza kanalizacji sanitarnej będzie otrzymywał rachunku z tytułu wykonywanej umowy.

 • Kompleksowa realizacja przyłączy wod.-kan.

  Całość prac związanych ze składaniem wniosków, wykonaniem projektu i budową przyłącza można zlecić nam. Zajmiemy się tym kompleksowo. Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nasi projektanci wykonają projekt techniczny. Następnie, po otrzymaniu zgody na budowę, zajmiemy się wykonaniem przyłącza. Bezpośrednie podłączenie do sieci wykonuje tylko przedsiębiorstwo wodociągowe. Co więcej, możemy zająć się również rozbudową sieci wodociągowej, która już istnieje na terenie danej posesji.

 • Na czym polega odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego?

  Wykonawca ma obowiązek dostarczyć inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą wykonanego przyłącza. Pracownik przedsiębiorstwa wodociągowego podłączy przyłącze do sieci. Następnie zostanie dokonane jego przepłukanie i zamontowanie wodomierza. Inwestor otrzymuje protokół odbioru, co stanowi podstawę do zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 • Kto ponosi koszt wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego?

  Podłączenie nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej następuje zawsze na koszt właściciela posesji. Odpowiada on również za jej utrzymanie, od miejsca wpięcia w wodociąg, do odbiorników w domu. Nie jest to łatwe zadanie dla właściciela nieruchomości. Istnieje możliwość podpisania umowy cywilnoprawnej ze spółką wodociągową, wg której konserwację przyłączy wykona firma, a koszt poniesie inwestor. W takim przypadku nieprawidłowości w działaniu przyłącza zostaną szybko usunięte przez fachowców, bez zaangażowania właściciela budynku.

  Zajmujemy się kompleksową realizacją przyłączy sanitarnych w Opolu i na terenie woj. opolskiego. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.