OPIS USŁUGI

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej konieczna jest w przypadku, gdy w pobliżu nowo powstałego bądź istniejącego budynku nie znajduje się infrastruktura z tym związana bądź jeśli istniejące sieci nie spełniają wymaganych norm.

Realizując zadania z zakresu rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych, kierujemy się najwyższymi standardami wykonania. Dzięki temu przeprowadzone przez nas inwestycje charakteryzują się najwyższym poziomem sztuki budowlanej, funkcjonalnością. Przy użyciu materiałów spełniających wszelkie normy są szczelne i nie przepuszczają nieczystości na zewnątrz.

ZAKRES PRAC

Do zakresu kompleksowej usługi należy:

 • Projekt instalacji sanitarnych
 • Wykonanie zaprojektowanej instalacji
 • Wszelkiego rodzaju prace odtworzeniowe (nawierzchnie brukowe i asfaltowe)
 • Projekt organizacji ruchu
 • Dokumentacja związana z zajęciem pasa drogowego oraz
  umieszczeniem infrastruktur
 • Nadzór nad pracami kierownika ze specjalizacją instalacji sanitarnych w pełnym zakresie
 • Odbiory techniczne na etapie prac zanikowych przez dysponenta sieci

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Na jakim terenie świadczą Państwo swoje usługi?

  Firma BLK MACHINES świadczy usługi z zakresu zewnętrznych instalacji sanitarnych na terenie miasta Opola i całego województwa opolskiego.

 • Ile czasu zajmuje wycena projektu?

  Termin wyceny zależy od wielkości projektu i zajmuje maksymalnie 7 dni roboczych. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, przez co gwarantowana jest najwyższa jakość usług.

 • Jakie dokumenty wymagane są do rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej?

  Jeżeli masz w planach rozbudowę sieci sanitarnej, to w pierwszej kolejności uzgodnimy z Tobą projekt sieci i przyłącza. Dokumenty wymagane przy złożeniu zlecenia na uzgodnienie projektu przyłącza to:

  – aktualne warunki techniczne,

  – dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

  – aktualna mapa do celów projektowych,

  – kserokopia uprawnień projektanta,

  – upoważnienie.

  Uzgodnienie projektu przyłącza ważne jest przez okres 3 lat od momentu jego wydania.

 • Jak przebiega rozbudowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego?

  Po otrzymaniu zgody na rozpoczęcie rozbudowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego możesz zlecić nam wykonanie tej usługi. Ustalimy datę rozpoczęcia i zakończenia prac. Przejmiemy nadzór techniczny nad działaniami. Wszystkie prace budowlane wykonujemy na najwyższym poziomie. Nasze obowiązki to:

  – zabezpieczenie placu budowy,

  – wykonywanie prac z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej i BHP,

  – chronimy własność publiczną i prywatną, np. istniejące rurociągi, przewody elektryczne,

  – zabezpieczenie materiałów na placu budowy,

  – prowadzenie dziennika budowy,

  – odbiory techniczne,

  – obsługa geodezyjna,

  Działamy kompleksowo – dbamy o bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac oraz zachowanie zgodności z projektami. Doradzamy również odnośnie wniosków, które trzeba złożyć w urzędach przed przystąpieniem do realizacji prac w terenie. Dostosowujemy wykorzystywane maszyny i techniki do typu gruntu oraz charakterystyki danej działki.

 • Dlaczego wymagana jest rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej?

  Zapotrzebowanie na rozbudowę zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacji generują nowi mieszkańcy. Wraz z budową nowych domów pojawia się konieczność rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Poprawia to stan gospodarki wodno-ściekowej. Jeżeli istniejące sieci nie spełniają określonych norm, to także potrzebna jest ich rozbudowa. Jest to zadanie dla gminy/miasta, która ponosi wszystkie koszty związane z rozbudową sieci.

 • Dlaczego wymagany jest projekt instalacji sanitarnych przy rozbudowie sieci?

  Integralną częścią projektu budowalnego jest projekt instalacji sanitarnych. Lokalizacja zaprojektowanych sieci poszczególnych instalacji pozwoli na łatwiejsze powiązanie ich z istniejącymi już sieciami. Projekt instalacji sanitarnej wykonujemy w oparciu w obowiązujące Polskie Normy i przepisy oraz wymogi bezpieczeństwa. Wszystkie prace przeprowadzamy z zastosowaniem najnowszych technologii.

 • Kiedy wymagany jest projekt organizacji ruchu?

  Projekt organizacji ruchu wymagany jest w celu zabezpieczenia robót związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej. Wprowadza się wówczas tymczasową organizację ruchu. Ma to na celu ochronę życia i mienia uczestników ruchu oraz osób pracujących na drodze. Wprowadza się odpowiednie oznakowania pionowego zabezpieczenia prowadzonych robót budowlanych.

  W naszej firmie dbamy i to, by wszelkie prace przebiegały w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Działania rozpoczynamy od złożenia odpowiednich wniosków, w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń. Dopiero wówczas możemy przejść do realizacji prac w terenie.

 • Kto zatwierdza projekt organizacji ruchu?

  Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu należy do GDDKiA, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast. Do oddziału w danym mieście należy złożyć wniosek z odpowiednimi dokumentami. Rozpatrzenie i zatwierdzenie tego wniosku jest bezpłatne. Czas oczekiwania, to około jeden miesiąc, z możliwością wydłużenia, w zależności od złożoności i objętości przedłożonego projektu.

Kompleksowa realizacja rozbudowy sieci wod.-kan.

Oferujemy kompleksową realizację rozbudowy sieci wod.-kan. Zajmujemy się m.in wszelkimi pracami w terenie, wykonując wykopy niezbędne pod położenie rur. Cały proces bazuje na dokumentacji projektowej i mapach dostarczonych przez geodetę. Realizujemy prace ziemne oraz montaż elementów sieci kanalizacji sanitarnej.

Obecnie w naszej pracy wykorzystujemy szereg rozwiązań, które pozwalają na ominięcie już istniejącej infrastruktury, zmniejszając koszty inwestycji oraz ryzyko uszkodzenia pozostałych elementów. Wykonujemy przewierty o określonej średnicy, pozwalające na przeprowadzenie rur i innych części instalacji nawet pod zbiornikami wodnymi czy innymi przeszkodami.

Działamy na terenie Opola i całego województwa opolskiego. Zajmujemy się rozbudową sieci wodociągowej zarówno na niewielkich działkach, na których stoją domy jednorodzinne, jak i na terenach firmowych. Wywozimy urobek uzyskany w trakcie prowadzonych prac z wykorzystaniem naszych specjalistycznych pojazdów.