Czym są horyzontalne przewierty?

W ostatnich latach w Polsce coraz częściej można spotkać się z koniecznością wykorzystania techniki horyzontalnych przewiertów. Jest to metoda stosowana w różnych dziedzinach, takich jak budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych czy gazowych.

Technologia horyzontalnych przewiertów

Horyzontalne przewierty to technika stosowana w trakcie prac ziemnych, które polega na wykonywaniu tuneli pod powierzchnią ziemi bez konieczności odkrywki. Tego rodzaju prace wykonuje się przy pomocy specjalistycznych maszyn, takich jak przewiertnice. Metoda ta pozwala na znaczne skrócenie czasu realizacji zadania oraz ograniczenie kosztów i negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Horyzontalne przewierty są szczególnie istotne w przypadku budowy infrastruktury miejskiej czy transportowej, gdzie utrudnienia w ruchu drogowym mogą powodować znaczące zakłócenia funkcjonowania miast.

Zastosowanie w budowie sieci wodociągowych

Horyzontalne przewierty są szczególnie często stosowane podczas budowy sieci wodociągowych. W przypadku tego rodzaju inwestycji jest to o tyle istotne, że niekiedy konieczne jest przekroczenie przeszkód terenowych, takich jak rzeki czy linie kolejowe. Horyzontalne przewierty pozwalają na bezpieczne i efektywne wykonanie tego rodzaju prac, minimalizując jednocześnie ryzyko uszkodzeń istniejącej infrastruktury. Ponadto technologia ta, w porównaniu z tradycyjnymi metodami odkrywkowymi, pozwala na mniejsze wprowadzenie ingerencji w otaczające środowisko oraz obniżenie kosztów inwestycji.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej metody? Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą, która specjalizuje się m.in. budowie sieci wodociągowych w Opolu i okolicach.

Przewagi horyzontalnych przewiertów nad innymi technikami

  • Horyzontalne przewierty pozwalają na znaczne zmniejszenie rozmiaru pracowni do pracy oraz eliminowanie konieczności wykopywania rowów, co pozwala na minimalizowanie szkód dla otoczenia i przyrody.
  • Technologia ta umożliwia wykonywanie tuneli pod dużym kątem nachylenia, co jest istotne w przypadku obszarów o trudnych warunkach geologicznych.
  • Horyzontalne przewierty pozwalają na bardziej precyzyjne planowanie przebiegu sieci oraz optymalizację kosztów związanych z ich budową.