Jak wykonuje się przeciski pod drogami?

Wykonanie przecisku pod drogą jest najlepszym ze sposobów na przeprowadzenie kabli, instalacji wodnej czy gazowej bez konieczności tworzenia dużych rozkopów. Dużą zaletą tej metody jest fakt, że wykonując przecisk, nie ma konieczności wybierania gleby – zastosowanie odpowiednich metod powoduje jej ściśnięcie i zagęszczenie, dzięki czemu podłoże staje się jeszcze bardziej stabilne. Pracami związanymi z wykonywaniem przecisków zajmują się profesjonalne firmy budowlane.

Jak przebiega proces wykonywania przecisków?

Pierwszym z kroków podczas wykonywania tego rodzaju prac jest przygotowanie odpowiedniego projektu. Nowo tworzone przeciski pod drogą nie mogą kolidować z innymi, już powstałymi instalacjami czy przyłączami. Konieczne jest również upewnienie się, że miejsce, w którym powstanie nowy przecisk, jest bezpieczne i wolne od jakichkolwiek czynników, mogących doprowadzić do jego uszkodzenia.

Drugim etapem jest przygotowanie otworów po obu stronach drogi. Będą one miejscem wejścia oraz wyjścia dla instalacji, która zostanie umieszczona wewnątrz przecisku. Kolejnym krokiem jest wykonanie przecisku. Najczęściej do tego celu używane są specjalne wiertła hydrauliczne, wykopujące tunele pod powierzchnią drogi. Taka metoda pozwala na szybkie i bezpieczne stworzenie odpowiedniej szerokości tunelu.

Jakie są kolejne kroki podczas wykonywania przecisku pod drogą?

Kolejnym, bardzo ważnym krokiem jest umieszczenie rur, kabli lub innych instalacji w tunelu. W tym czasie wykonuje się również ewentualne połączenia z już istniejącymi instalacjami. Następnie przechodzi się do zamknięcia otworów po obu stronach drogi. Końcowym etapem prac jest wyrównanie powierzchni, jej odnowienie oraz rekonstrukcja wszystkich zdemontowanych wcześniej elementów infrastruktury drogowej.