Utwardzenie terenu w Krzyżowej Dolinie

W powyższej inwestycji zakres prac firmy BLK MACHINES obejmował następujące zadania:

  • dostawa kruszywa w postaci tłucznia 0-32mm
  • rozplantowanie wraz z utwardzeniem kruszywa