Oferujemy montaż separatorów tłuszczów i substancji ropopochodnych. To instalacje, które muszą znaleźć się w każdej firmie produkującej odpady oleiste. Dopasowujemy wydajność urządzenia do charakterystyki pracy danego przedsiębiorstwa. Montujemy separatory w taki sposób, by zapewniały sprawne zatrzymywanie zanieczyszczeń oraz zwiększały żywotność całej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

 

Jak działają separatory tłuszczów i substancji ropopochodnych?

Separatory tłuszczów i substancji ropopochodnych mają za zadanie oczyszczać ciecz z substancji olejowych, osadów, skrobi i tłuszczów. Są one powszechnie wykorzystywane w takich miejscach, jak:

– stacje benzynowe,

– parkingi,

– lotniska,

– warsztaty samochodowe,

– myjnie samochodowe,

– lokale gastronomiczne,

przyłącza wodno-kanalizacyjne.

Tłuszcze nie mieszają się z wodą, dlatego osadzają się na jej powierzchni. Zatrzymują się one na specjalnych filtrach w separatorach. Dzięki temu do środowiska nie trafiają substancje niebezpieczne, które mogłyby powodować jego zanieczyszczenie. Separatory montuje się zwłaszcza w przedsiębiorstwach, których działalność bazuje na wykorzystaniu substancji oleistych. Jest to warunkowane przez obowiązujące przepisy.

Aby separatory substancji oleistych i ropopochodnych mogły działać prawidłowo, konieczne jest ich regularne czyszczenie. Podlegają one przeglądom dwa razy do roku. W przemyśle takie instalacje wymagają znacznie częstszego serwisowania niż w miejscach, w których zanieczyszczenie jest niewielkie.