Instalacje odprowadzające wodę deszczową mają za zadanie pozbyć się nadmiaru cieczy, który mógłby powodować poważne zagrożenie zarówno dla budynków, jak i innych konstrukcji znajdujących się na danym terenie.

Istnieje możliwość odprowadzenia wody deszczowej na kilka sposobów. Wśród nich pojawiają się m.in:

– odprowadzanie wody deszczowej do gruntu,

– domowa oczyszczalnia ścieków lub szambo,

– specjalny zbiornik na deszczówkę.

Tworzymy różne instalacje odprowadzające wodę, dopasowując dokładny projekt do charakterystyki budynku o ukształtowania terenu. Przeprowadzamy kompleksowe roboty ziemne pozwalające na przystosowanie obszaru do stworzenia określonych instalacji.

 

Instalacje odprowadzające wodę a prawo

Stworzenie odpowiedniej instalacji odprowadzającej wodę jest obowiązkiem właściciela działki. Jednocześnie powinna ona być zaprojektowana w taki sposób, by nie powodować zalewania terenów sąsiednich, a zwłaszcza posesji należących do innych osób. Tworzenie takich instalacji jest warunkowane przez obowiązujące przepisy.

 

Dlaczego należy tworzyć instalacje odprowadzające wodę deszczową?

Instalacje odprowadzające wodę deszczową mają duże znaczenie dla wszelkich obiektów znajdujących się na działce. Konieczność ich tworzenia wynika nie tylko z obowiązującego prawa. Swobodnie spływająca deszczówka może doprowadzić do osuwania się terenu, zalewania działek sąsiadów czy tworzenia się błota. Ciecz stojąca na danym obszarze przez dłuższy czas prowadzi do podmywania fundamentów, które następnie pękają. Budynek odkształca się i osiada, a w mokrym środowisku znacznie szybciej rozwijają się grzyby niebezpieczne dla kondycji konstrukcji i zdrowia mieszkańców.