Kompleksowa obsługa - Szydłów

W powyższej inwestycji zakres prac firmy BLK MACHINES obejmował następujące zadania:

  • wykonanie drogi dojazdowej do miejsca budowy na terenie działki inwestora
  • zdjęcie humusu z miejsca w którym powstanie budynek mieszkalny i garaż
  • wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe budynków
  • zasypka fundamentów kruszywem w postaci piasku
  • wykonanie podejść kanalizacji sanitarnej pod płytą
  • odwodnienie budynków wraz z montażem skrzynek rozsączających
  • wykonanie opasek wokół budynku przy użyciu kruszywa (zmielony gruz i tłuczeń 0-32mm)
  • wykonanie wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej do garażu
  • dostawa ziemi wraz z rozplantowaniem i ukształtowaniem terenu