Wyburzenie wraz z utwardzeniem terenu w Opolu

W powyższej inwestycji zakres prac firmy BLK MACHINES obejmował następujące zadania:

  • wyburzenie istniejącego budynku gospodarczego
  • zdjęcie wraz z wywozem humusu znajdującego się obok wyburzanego obiektu
  • rozdrobnienie wraz z utwardzeniem powstałego gruzu
  • utwardzenie finalne terenu przy użyciu tłucznia 0-32mm