Kompleksowa realizacja przyłączy sanitarnych w Odrowążu metodą bezwykopową

W powyższej inwestycji zakres prac firmy BLK MACHINES obejmował następujące zadania:

  • projekt organizacji ruchu
  • zgoda na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz zgoda na zajęcie pasa drogowego wraz z opłatą
  • wyznaczenie przebiegu trasy przyłączy przez uprawnionego geodetę oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z mapą i szkicem
  • wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
  • odcinek przyłącza znajdujący się pod jezdnią został wykonany za pomocą metody bezwykopowej. W tym celu została wbita rura stalowa fi 218 z odpowiednim spadkiem wprost do istniejącej studni betonowej
  • odbiory techniczne ze strony dysponenta sieci
  • nadzór nad pracami kierownika robót z uprawnieniami do instalacji sanitarnych